เข้าสู่เว็บไซต์
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
1/7 ถนนแผ่นดินทอง ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039 325 990 ต่อ 0 แฟกซ์ : 039 328 635